Firmainfo

 

 


 
 
Ole Vegar: 47 63 67 65
 
Oddvar:      99 58 99 58
 
Kontor:       32 74 36 57
 
Epost:       olev@norstebo.no
Fv. 40 Munke Bru
1. november 2014
Sommeren 2014 hadde vi oppdraget med utbedring av fv. 40 ved Munke Bru i Djupdal i Rollag kommune. Oppdraget omfattet riving av eksisterende Munke Bru, og erstatte denne med en steinfylling, for å heve akseltrykksbegrensningen på fv. 40 igjennom Numedal. Andre deloppdrag var breddeutvidelse av en 15 meter høy fjellskjæring nær veien, for plass til snølagring samt bedre sikt for trafikanter, og støpning av en støttemur i betong under ytterste felt av fylkesveien.
 
Nettstedet bruker publiseringsløsningen  etPublish