Firmainfo

 

 


 
 
Ole Vegar: 47 63 67 65
 
Oddvar:      99 58 99 58
 
Kontor:       32 74 36 57
 
Epost:       olev@norstebo.no
Skogen Vest
1. januar 2013
I 2012 bygde vi nytt boligfelt for Nore og Uvdal kommune, i samarbeid med Dozerdrift AS. Boligfeltet er en forlengelse av det eksisterende boligfeltet Myrabakken, og ligger nord for Rødberg sentrum. Oppdraget innebar bygging av vei, vann og avløp til 15 boligtomter, samt øvrig infrastruktur. Boligfeltet er i dag under utbygging, og fremstår som et trivelig sted å bo med opplyste veier, kort vei til turområder, samt kort vei til Rødberg sentrum.
 
Nettstedet bruker publiseringsløsningen  etPublish