Firmainfo

 

 


 
 
Ole Vegar: 47 63 67 65
 
Oddvar:      99 58 99 58
 
Kontor:       32 74 36 57
 
Epost:       olev@norstebo.no
Prosjekter
23. september 2001

Hovedtyngden av tomtearbeider er idag knyttet til fritidsboliger på Dagalifjellet. I løpet av de siste 5-6 årene har vi opparbeidet ca 75 tomter med vei, vann og avløp.

 


Ny tomt i Uvdal Hyttegrend. Grunnmuren settes opp av Uvdal Bygg og Hytteomsetning.


Montering av gangbru over Numedalslågen, i Veggli. Prosjektet er et samarbeid med Dozerdrift A/S.

En vesentlig del av arbeidet er å forskjønne gang og sykkelveien i Veggli, med en mur av naturstein.


Her er vi i gang med en tomt i Nørstebølia. Vi bruker naturstein fra området til å mure opp natursteinsmurer.


Vi har i løpet av sommeren 2005 drevet med grunnarbeid på Uvdal camping, der vi bl.a. har gravd ut for fundamenter, og forskjønnet området rundt denne broen.

 
 
 
Nettstedet bruker publiseringsløsningen  etPublish