Firmainfo

 

 


 
 
Ole Vegar: 47 63 67 65
 
Oddvar:      99 58 99 58
 
Kontor:       32 74 36 57
 
Epost:       olev@norstebo.no
Velkommen til Maskinentrepenør O.Nørstebø & Sønn AS
23. juli 2005 

Firma O.Nørstebø & Sønn AS, med adresse 3632 Uvdal, er en bygg- og anleggsvirksomhet etablert i 1952, og gjort om til aksjeselskap i 1997.
Vi påtar oss tradisjonelle entrepenøroppdrag med hovedvekt på graving, sprenging, massetransport i forbindelse med opparbeidelse av tomter og boligfelt, veianlegg, fundamentering, terskelbygging, vann- og avløpsanlegg, større hyttefelt, flyplass og golfbane. I tillegg påtar vi oss knusing av div. masser, forskaling og bygging av grunnarbeider og betongdekke, samt at vi arbeider som anleggsgartner og med beplantning.

Geografisk arbeidsområde er Sør-Norge.

Det er 6-10 ansatte i virksomheten avhengig av oppdragsmengde.
Firmaet har sentral godkjenning på de fleste området innen bygg og anlegg.
Daglig leder er Oddvar Nørstebø.

 
Nyheter
 
Nettstedet bruker publiseringsløsningen  etPublish